AMS

I disse dager har alle våre nettkunder fått forhåndsvarsel om bytte av strømmåler.

Montasjen av nye målere starter 1 august.

Alle kunder blir kontaktet både pr brev og pr SMS i god tid før selve målerbyttet.

Første del av prosjektet ble gjennomført i Horsfjordområdet fra 4 til 8 april.

Her sponset hovedansvarlig for prosjektet Embriq, 2 stk Ipad som ble trukket blant de som velvillig stilte opp.

Vinner ble: Kristine Kjeldsand og Mona Øvergård