Måleravlesning

Som et resultat av at fremdriften på AMS-prosjektet går bedre en forventet, er det ikke sendt ut måleravlesningskort for siste kvartal. Når utrullingen av målere er komplett vil vi få automatisk innsamling av måleverdier fra samtlige kunder. Du som kunde vil fortsatt kunne kontrollere forbrukt via displayet i måleren, og det vil etterhvert bli lansert andre løsninger for å overvåke eget forbruk.

Det vil si at det ikke vil bli sendt ut flere avlesningskort for manuell avlesning fra oss, og vi håper at du som kunde vil bli fornøyd med den nye løsningen.

For mer info, ta kontakt med oss.