Periodisk feil 7.des.

Vi har en periodisk feil i nettet fra Kjella og utover mot Holm og Røytvoll. Vi er i gang med feilsøking.

Pga. at feilen kun slår ut linjevernet og er borte når det kobles inn igjen, er den krevende å finne.

Hvis du skulle se noe unormalt med linjenettet, ta kontakt med montørvakt tlf.75031919