STRØMUTKOBLING INDRE BINDAL

Onsdag 13.juni kl.01.00-04.00 vil det bli utkobling av hele strømnettet i indre Bindal

Utkoblingen berører alle transformatorkretser fra Årsandøy – Fuglstad,  samt kretsene Horsberg, Alsli, Hjartøya, Hildringen, Reppa og Øksningøy

20180613 Strømutkobling Indre Bindal