ÅRSMØTE 2020

Bindal Kraftlag SA avholder sitt årsmøte tirsdag 26.mai

Pga. Koronasituasjonen vil årsmøtet avholdes digitalt. Den digitale plattformen Teams vil bli brukt, og for å få tilsendt møteinnkalling pr. epost, sender du påmelding til oss på epost: [email protected]

Avhengig av påmelding vil det også bli mulighet til å delta i mindre grupper på Bindalseidet skole og i lokalene til Bindal Kraftlag på Terråk. Ta kontakt med elverkssjef på 95826519 for nærmere informasjon.

Kun registrerte medlemmer av foretaket har stemmerett

Under finner du innkalling med saksliste, og andre dokumenter.

Innkalling årsmøte 2020

Strategiplan 2020

Årsrapport 2019

Investeringsbudsjett 2020 med langtidsplan