STRØMUTKOBLING

På grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid blir det utkobling av strømmen i Ytre Bindal fra Kveinå til Røytvoll natt til fredag 7.juni. Alle avgreninger inklusive Bindalseidet vil bli berørt. Utkobling vil bli foretatt kl.00.00, og strømmen vil være tilbake senest kl.06.00.

I forbindelse med ut- og innkobling vil også strekningen Kjelleidet – Holm bli berørt av 2 korte strømavbrudd, på maksimalt 5 minutter.

Vi beklager ulemper som dette måtte medføre.