NETTLEIE 2020

Bindal Kraftlag SA gjør noen små endringer i nett-tariffen for 2020. Tariff OH4 og OH4M for husholdningskunder øker med kr.0,014/kWh. Ellers ingen endring lokalt.

Forbruksavgiften fra Staten øker fra 15,83 øre/kWh til 16,13 øre/kWh

Nett-tariffer 2020