Bindal Kraftlag SA utsetter innføring av ny nettleiemodell

Bindal Kraftlag SA utsetter innføring av ny nettleiemodell. Stortingsflertallet har anmodet om at den nye modellen utsettes, og vi slutter oss til dette. Dette gir også mulighet for å få delt mer informasjon om den nye nettleia. Vi skal også forsøke oss på et infomøte ang. den nye modellen med våre nettkunder via Teams. Mer informasjon kommer om dette.

Det er viktig at kundene får et bevist forhold til hvordan man må tilpasse forbruket sitt. Ved en tilpassing av forbruket vil man ha mulighet til å redusere nettleien. I motsatt fall vil man få en liten økning hvis man sitter stille i båten, sammenlignet med dagens nettleie.

Men inntil videre fortsetter Bindal Kraftlag SA med uendret nettleie. Kundene vil på nyåret uansett oppleve en reduksjon, som skyldes den vedtatte reduksjonen i forbruksavgiften fra Staten.  For månedene januar til og med mars vil forbruksavgiften være 7,78 øre lavere enn 2021-prisen. Pris blir da 8,91 øre/kWh. For resten av 2022 vil forbruksavgiften være på 15,41 øre/kWh.