NY FAKTURERINGSRUTINE

Nye faktureringrutiner fra 2019

Det blir overgang fra kvartalsvis fakturering til fakturering hver andre måned i 2019.

Les mer...

Strømutkobling

Pga. nødvendig arbeid i vårt høyspenningsnett i indre Bindal vil det bli utkobling  av strømmen torsdag 18.oktober kl.23.30

Les mer...