STRØMUTKOBLING

Søndags morgen kl.0700 blir det planlagt utkobling av strømforsyningen i deler av ytre Bindal
Pga. nødvendig vedlikeholdsarbeid på vårt høyspenningsnett,
vil det bli utkobling av strømmen

Søndag 09.03.14 kl.07.00-10.00

Utkoblingen berører alle transformatorkretser fra Kjella til Røytvoll og Holm, samt avgrening Bindalseidet.

Bindal Kraftlag SA
Tlf. 75 03 19 19