Strømutkobling

Pga. nødvendig arbeid i vårt høyspenningsnett i indre Bindal vil det bli utkobling  av strømmen torsdag 18.oktober kl.23.30, og utkoblingen vil vare i ca.2 timer.

Strekningen som blir berørt er Årsandøy – Fuglstad, Horsberg – Hildringen, samt Øksningsøy og Reppa.

Vi beklager ulempen dette medfører.