NETT-TARIFFER 2019

Bindal Kraftlag SA gjør ingen endringer i nett-tariffene fra 2018 til 2019. Forbruksavgiften reduseres fra 16,58 øre/kWh til 15,83 øre/kWh

Dette gjør at nettkunder får liten reduksjon i nettkostnaden for 2019