Strømstøtte for desember 2022

Kunder i prisområde NO4, Nord-Norge mottar for første gang strømstøtte på grunn av høy kraftpris. Regjeringens strømstøtteordning er utformet slik at det er gjennomsnittlig månedspris i spotmarkedet som brukes for å beregne en eventuell støtte. Dette uavhengig av hvilken kraftavtale forbrukeren har. I desember i fjor var gjennomsnittsprisen i Nord-Norge så høy at kunder i prisområde NO4 får 25,68 øre/kWh i støtte. Eksempelvis vil en kunde med et forbruk på 2000kWh i desember, motta kr.513,60 i støtte.  Strømstøtten utbetales via nettleien fra det lokale nettselskapet, og kommer på neste faktura.

Utviklingen i markedet vil avgjøre om kundene er berettiget til å motta videre støtte.