Fakturering

Vi har hatt utfordringer med kundesystemet, og er derfor forsinket med fakturering. Vi forventer at faktura går ut ila. uke 21