Ekstremværet “Roar”

Ekstremværet “Roar” vil vedvare utover fredagen. Store nedbørsmengder kombinert med sterk vind, gjør at muligheten for feil er tilstede.

Les mer...