Brukertips

BRUKERRÅD FOR ELEKTRISKE APPARATER

Alle elektriske apparater som koples til strømnettet utgjør en viss fare. Her er noen gode brukerråd for flyttbare ovner, elektriske apparater, TV-er og andre råd mot brann.

Flyttbare varmeovner:
Ved kjøp, hvis du er i tvil – be forretningen vise at ovnen er produsert og dokumentert etter gjeldende EU-krav, som også gjelder i Norge.
Følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen fra fabrikken/produsenten
Flyttbare varmekilder bør kun brukes som tilleggsoppvarming.
Bruk bør kun skje under oppsikt, når folk er til stede. Ovnene bør slås av om natta
Ovnene må ikke plasseres inntil brennbart materiale
Vær ekstra oppmerksom på plasseringen i rom hvor barn og dyr oppholder seg
Ikke dra ovnen etter ledningen. Hold i støpslet og ikke strømkabelen når du skal trekke ut støpslet.
Ikke utsett ovnen for fuktighet eller korrosjon under lagring
Pass på at ovnen ikke velter ved lagring og bruk, eller skades under flytting
Ikke sett strøm på en flyttbar oljeovn hvor oljen har lekket ut
Ovnene kan deponeres i container hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg
Ingen elektriske varmeovner må tildekkes når de er i bruk. Det kan føre til overoppheting og brann.
Vifteovner har stor luftgjennomstrømning når de er i bruk. Det er viktig å påse at det er fri tilgang for luftstrømmen og god avstand til
brennbart materiale foran ovnen.
Ovnen skal kobles til en stikkontakt i det rommet den skal stå. Ikke bruk skjøteledning.
Bruk kun fastmonterte panelovner på barnerom.
Varmeovn uten termostat bør ikke brukes i små rom hvor barn sover.

Elektriske apparater
Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater er blant de vanligste årsakene til boligbranner.

CE merket
Ved kjøp, hvis du er i tvil – be forretningen vise at produktet er produsert og dokumentert etter gjeldende EU-krav, som også gjelder i Norge.

Stand-by
Det anbefales at man slår alle elektriske apparater helt av når de ikke er i bruk. Unngå å la apparatene stå i “stand-by”.

Termostatstyrte apparater
Mange apparater er utstyrt med termostat. Det kan være kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende. Går termostaten i stykker kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.

Følg bruksanvisningen
Følg alltid bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Bruk ikke apparater til andre ting enn de er tiltenkt. Forsøk deg heller ikke som “hobbyreparatør” – overlat reparasjoner til fagfolk.

Vaskemaskiner og tørketromler
Vaskemaskiner og tørketromler kan være brannkilder. Slå alltid av vaskemaskinen, oppvaskmaskinen og tørketrommelen når du forlater boligen. La heller ikke disse maskinene gå mens du sover. Rengjør lofilteret i tørketrommelen hver gang etter bruk. Tette lofiltre kan gi så høy varmeutvikling at det fører til brann.

Skroting
Apparater kan deponeres i container hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg.

TV-apparat
CE merketVed kjøp, hvis du er i tvil – be forretningen vise at produktet er produsert og dokumentert etter gjeldende EU-krav, som også gjelder i Norge.

Slå av strømmen
Slå alltid av strømmen på selve fjernsynsapparatet. Å slå av bare med fjernkontrollen er ikke nok. Så lenge apparatet står i “stand-by”, er det elektrisitet i TV-en og dermed brannfare. Ved tordenvær, eller når du skal ut på reise, trekk ut støpselet fra stikkontakten.

Rengjøring
Rengjør fjernsynsapparatet utvendig regelmessig og prøv å fjerne støv fra luftekanalene, for eksempel med støvsuger. Vær forsiktig med vann.

Service
Åpne aldri TV-en selv for å reparere eller rengjøre apparatet innvendig. Slikt arbeid må alltid overlates til en fagperson. Ved service på apparatet, be om at det blir rengjort innvendig.

Lufttilførsel
Pass på at apparatet får god lufttilførsel til luftekanalene. Unngå derfor å sette TV-en inn i trange hyller i kommoder/møbler. Pass på at pynt som settes oppå TV-en ikke dekker apparatets luftekanaler. Har du planter oppå TV-en, vær forsiktig når du vanner. Dersom det kommer vann i luftekanalene kan det føre til kortslutning.

Følg bruksanvisningen
Les bruksanvisningen og følg sikkerhetsrådene som blir gitt der.

Spesielt for flatskjermer med kabel-TV
Flatskjermer med jordet strømkontakt brukt mot kabelnett/telenett kan føre til kraftige elektriske støt, varmgang og økt brannfare. Faren kan avverges ved å sette inn et galvanisk skille i antenneledningen. Et galvanisk skille får man kjøpt der hvor man kjøper TV etc. Problemet oppstår ikke på flatskjermer med plugg uten jordkontakt.

Skroting
Apparater kan deponeres i container hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg.

Skjøteledninger og forgrenere
Ikke la skjøteledningen bak sofaen eller under stereobenken bli en støvsamler som utsettes for mekaniske påkjenninger hver gang man dunker borti den med støvsugeren. Monter skjøteledningen på veggen eller lignende, med innebygde fester eller på annen måte. Et støvlag øker temperaturen i ledningen og i kontakten og kan også antennes ved gnister etc.
Bruk en skjøteledning med passe lang tilførselsledning slik at man unngår at man får flere meter med løs kabel liggende under sofaen eller bak stereobenken.
Får du kortere lengder med tilførselsledning til overs kan disse kveiles opp og festes sammen med resten av skjøteledningen, slik at den også kommer opp fra gulvet og man unngår at den blir utsatt for påkjenninger fra støvsugeren. Ikke lag for store kveiler da for mange “runder” i kveilen kan føre til økt temperatur i ledningen.
Ikke bruk skjøteledning til langvarige høye belastninger, som f. eks varmeovner, varmtvannsberedere eller lignende.
Alle koplinger er svake punkt i et elektrisk anlegg. Ikke sett flere forgrenere i hverandre. Ved flere forgrenere utenpå hverandre blir stikkontakten på veggen utsatt for mekaniske belastninger den ikke er beregnet for. Unngå også å seriekople flere skjøteledninger. Velg heller en skjøteledning med lenger tilførselsledning.
Ikke legg skjøteledning fra rom til rom. Unngå også å legge skjøteledning inne fra huset og ut i hagen eller lignende.
Skjøteledninger som brukes der barn ferdes bør ha barnevern.
Sjekk skjøteledningen for skader før og etter bruk.
Ta gamle sprø misfargede skjøteledninger ut av bruk.

DSB anbefaler ikke å bruke skjøteledninger eller forgrener som en permanent tilkopling eller forlengelse av det eksisterende elektriske anlegget. Men det kan allikevel være nødvendig å bruke en forgrener eller skjøteledning over en tid, mens man evt. venter på at elektrikeren kan komme og utvide det eksisterende anlegge.

Andre råd mot brann:
Forlat aldri rom med stearinlys tent.
Ikke bruk mansjetter på stearinlys.
Røyk aldri på senga.
Varm aske må fuktes og oppbevares brannsikkert før det kastes.
Kontroller røykvarsleren