Det lokale eltilsyn

Som et ledd i å øke el.sikkerheten har Bindal Kraftlag en egen avdeling, Det Lokale Eltilsyn (DLE). DLE har som hovedoppgave å drive med forebyggende elsikkerhetsarbeid. Det gjøres ved installasjonskontroller og informasjonsvirksomhet.

For de virksomheter som er underlagt lov om internkontroll er vi behjelpelig med veiledning. Alle elektriske anlegg vil bli kontrollert ved tilkobling og senere etter risikovurdering.Totalt gjennomfører tilsynsavdelingen ca.80 kontroller hvert år, samt informasjon om elsikkerhet mot skoleklasser.