Rørlegger

INFORMASJON TIL RØRLEGGERE

Siden er utarbeidet for å klargjøre hvilke elektrotekniske forhold rørleggere bør være klar over og hvordan man skal forholde seg.

Ta gjerne kontakt med det lokale el-tilsyn hvis noen av punktene under skulle være uklare eller hvis det er andre ting du lurer på.

Jording av avløpsrør:

Forskriftene har over tid endret seg på dette området. Pr. dato gjelder følgende:

På eldre anlegg med soilrør skal det være utjevningsforbindelse til soilrøret.
På eldre anlegg (230 V) med plast avløpsrør kreves det ikke utjevningsforbindelse til avløpsrør, men det må ettermonteres hvis man eks. bygger på med nytt bad.
På eldre anlegg (230 V) med plast avløpsrør kan man få strømgjennomgang, eks. når man tar mellom avløp og vannkran. I slike tilfeller kan det være aktuelt å ettermontere avløpsmuffe.

På nye anlegg skal avløpsuffe monteres på anlegg som forsynes med 230 V.
På anlegg forsynt med 400 V er avløpsmuffe normalt ikke påkrevet. I vårt område vil dette stort sett gjelde nye bolig- og hyttefelt.
Vær oppmerksom på at elektroinstallatøren skal utarbeide dokumentasjon av anleggets jordingssystem inkl. avløpsmuffe. Det er derfor viktig at avløpsmuffe monteres i samråd med elektroinstallatør.

Utskifting av hovedvannledning fra metall til plast:
På eldre anlegg fungerer gjerne hovedvannledningen som anleggets jordelektrode. Når hovedvannledning byttes til plast eller føres inn på et annet sted i bygningen, vil man miste jordelektroden eller utjevningsforbindelser til hovedvannkran eller begge deler. Dette kan medføre fare for strømgjennomgang. Det er svært viktig at huseier gjøres oppmerksom på dette, slik at elektroinstallatør kan engasjeres for å oppgradere jordingsanlegget. Elektroinstallatør må kontaktes før gjenfylling av grøft.

Ettermontering av vannmåler:
I alle bygg hvor hovedjordsystemet er gjort forskriftsmessig er det tilkoblet en jordledning ved hovedvannkrana. Unntaket er nyere bygg, hvor det er plast vannrør både inn til og videre inne i bygget.
Gamle bygg har gjerne metall vannrør inn til bygget, og kobberrør inne i bygget. Nyere bygg har gjerne plastrør (typisk Isotermrør) inn til bygget, og kobberrør inne i bygget.

Stort sett alle vannmålere er av isolerende materiale. Blir vannmåleren montert feil i forhold til tilkoblingen av jordledningen, vil man enten miste all jording, eller miste jordforbindelsen på interne vannrør. Dette vil medføre at man kan få strømgjennomgang!

Derfor: sørg alltid for at elektroinstallatør kontrollerer hovedjordsystemet i forbindelse med ettermontering av vannmåler!

Varmekabler på eller i vannrør:
Elektroinstallatør skal utarbeide dokumentasjon når varmekabler monteres og tilkobles. Dette gjelder både ferdige produkter og varmekabler som ettermonteres utenpå og inni vannrør. Det er derfor viktig at montasje av alle varmekabler eller produkter som inneholder varmekabler skjer i samråd med elektroinstallatør. Det presiseres at kurser for slikt utstyr skal ha forankoblet jordfeilbryter.

Forsiktighetsregler:
Vær oppmerksom på at man kan få strømgjennomgang ved arbeid på røranlegg. Hvis vannrør blir kuttet på anlegg