Leveringsplikt

Dersom du ennå ikke har skaffet deg en kraftleverandør når oppstart skal finne sted har Bindal Kraftlag SA plikt til å levere kraft i henhold til leveringsplikten, jf. energiloven § 3-3. De første seks ukene er prisen lik områdepris på Nord Pool Spot pluss 5 øre/kWh i påslag, eksklusiv avgifter.

Etter de første seks ukene er prisen lik områdepris på Nord Pool Spot pluss 20 øre/kWh i påslag, eksklusiv avgifter.

Hvordan unngå å få kraft levert på leveringsplikt?
Ved å inngå avtale med kraftleverandør før du bestiller nettleie vil du kunne få levert kraft fra kraftleverandøren fra første dag.
For å finne oppdatert prisinformasjon kan du gå inn på strompris.no

Velge kraftleverandør
For å se hvilke kraftleverandører som kan levere kraft i Bindal Kraftlag sitt forsyningsområde kan du åpne vedleggene nedenfor.

Fra nyttår 2008 er det lagt til rette for at bestilling av strøm ved flytting kan ordnes av kraftleverandør. Du må inngå avtale med den kraftleverandøren du velger. Kraftleverandøren vil deretter ordne resten for deg. Kraftleverandøren trenger opplysninger om deg og aktuelt målepunkt. Disse opplysningene finner du lettest på siste faktura fra oss:

– Målepunkt-ID og eventuelt målernummer
– Sluttbrukers navn og postadresse
– Anleggs- og fakturaadresse, dersom disse er ulik postadresse
– Måleravlesning i perioden 20 – 6 dager før flyttedato eller dato for leverandørbytte

Registrerte kraftleverandører i leveringsområdet til Bindal Kraftlag SA:
Leverandørliste