Avbrudd

Bindal Kraftlag yter kompensasjon for lange avbrudd i strømforsyningen.

Kunder som har strømbrudd over 12 timer vil kunne be om at de får en kompensasjon for dette. For å få rett til kompensasjon skal kunden selv fremme erstatningskrav ovenfor Bindal Kraftlag. Varigheten av et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt Bindal Kraftlag først fikk melding om avbruddet, eller visste at avbruddet har funnet sted.

Kompensasjonssatsene er som flg.:

12-24 timer avbrudd: kr 600
25-48 timer avbrudd: kr 1 400
49-72 timer avbrudd: kr 2 700

Deretter kr 1 300 for hver påbegynte 24 timers periode. For fritidsboliger kan samlet årlig kompensasjon ikke overstige forventet årlig nettleie. En og samme nettkunde kan bare få et kompensasjonsbeløp, uavhengig av antall abonnement. Krav om kompensasjon må være fremmet innen 3 måneder etter at strømforsyningen er gjenopprettet.

MER INFORMASJON