Ustabilt vær inn i mot jul

Lille Juleaften vil et kraftig lavtrykk sannsynligvis passere over oss.

Prognosene nå tilsier at det vil bli kortvarig full storm på de mest utsatte strekningene.

Bindal Kraftlag har tilpasset beredskapen etter dette,og står klar for å gjenopprette strømforsyningen hvis det skulle oppstå feil i nettet.

Vi setter pris på varsel til vakttelefon 75031919/91894145 hvis det oppdages feil eller unormale hendelser i linjenettet.