Sponsing

SPONSORMIDLER

Bindal Kraftlag deler hvert år ut sponsormidler til lokale lag og foreninger.

Søknadsfrist for tildeling av sponsormidler er 10.05.

Søknadskjema for sponsormidler finner du under vedlagte dokument.
Søknadsskjema kan også hentes på Kraftlagets kontor.

ARRANGEMENTSTELT

Bindal Kraftlag har gått til anskaffelse av et arrangementstelt som skal kunne lånes vederlagsfritt til lag/foreningermed arrangementer hjemmehørende i Bindal kommune.

Det er også mulighet for Bindal Kraftlag’s medlemmer å leie teltet til private arrangementer. Det er utarbeidet retningslinjer for utlån av teltet, se under.

For booking av teltet ta kontakt med Frode på mob.95826519, eller mail frode@bindalkraftlag.no