Flytting

OVERTAGELSE/FLYTTING

Ved overtagelse av bolig/anlegg må man bestille nettleie. Dette kan en få utført ved å henvende seg til netteier eller kraftleverandør.

Bestille nettleie via netteier
Hos Bindal Kraftlag SA kan dette gjøres ved å ta direkte kontakt med oss, eller ved å fylle ut en egen blankett som kan lastes ned fra linken nederst på siden.

Ved overtakelse (uten stenging) vil målerstand og dato avtalt mellom den som flytter ut og den som flytter inn være gjeldende.

Netteier har i henhold til Energiloven §3-3 leveringsplikt til forbruker inntil det er inngått en avtale med valgt kraftleverandør. Det betyr at innflytter får levert kraft på netteiers leveringsplikt (ventetariff) inntil innflytter har bestillt kraft fra en kraftleverandør.

Bestille nettleie og kraft via kraftleverandør
En kan også bestille både nettleie og kraft via kraftleverandøren. Kraftleverandør vil da sende netteier en melding som oppretter innflytter som kunde hos netteier.

Oversikt over kraftleverandører og kraftpriser finnes på Strømpris.no

Ved bestilling av kraft hos kraftleverandør må målepunktID oppgis. Denne vil bli oppgitt i bekreftelsesbrev fra netteier. Den kan også innhentes ved å kontakte oss, eller sende e-post til post@bindalkraftlag.no

Opphør av nettleieavtale / strømabonnement
Husk å melde fra i god tid ved utflytting.

Bindal Kraftlag SA sender opphørsmelding og sluttstand videre til kraftleverandør for den som flytter ut. Kraftleverandør vil da avslutte kraftleveransen.

Last ned og fyll ut vårt flytteskjema her:

Flytteskjema eller bruk skjemaet nedenfor:

Flytteskjema

Trinn 1 av 3 - Anleggs- og målepunktsopplysninger

  • Anleggs- og målepunktsopplysninger

  • DD slash MM slash YYYY
  • DD slash MM slash YYYY