Hobbyelektriker

– en trussel mot brann- og elsikkerheten

Elektrisitet er en farlig vare og må håndteres riktig og med forsiktighet. Hobbyelektrikeren er en trussel mot brann- og elsikkerheten i norske boliger. For å komme hobbyelektrikerne bedre til livs, stilles det strenge krav til forbrukerinformasjon ved markedsføring og salg av elektrisk materiell.

I enhver butikk som forhandler elektrisk materiell for bruk i faste elektriske installasjoner skal det gis tydelig informasjon om at materiellet kun kan monteres av registrerte elektroinstallatører. Disse kravene er hjemlet iForskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker.

Det er ikke tilstrekkelig å gi informasjonen i etterkant, for eksempel på en salgskvittering eller veiledning som åpnes etter at kjøpet er gjennomført. I salgslokalene skal informasjonen om hvilke begrensinger som gjelder gis på en tydelig og synlig måte på, eller i umiddelbar nærhet av det aktuelle materiellet. Ved annonsering i blader, tidskrifter m.v. skal det tydelig framgå at installering kun må gjøres av godkjent installasjonsvirksomhet. Det er svært begrenset hva en ufaglært har lov til å gjøre med det elektriske anlegget. Grunnen til dette er åpenbar; gjør man noe feil, kan resultatet bli brann eller at noen får strømgjennomgang.

Det er svært begrenset hva en ufaglært har lov til å gjøre med det elektriske anlegget.
Grunnen til dette er åpenbar; gjør man noe feil, kan resultatet bli brann eller at noen får strøm.

Dette har du lov til å gjøre selv på eget elektrisk anlegg:
Vær oppmerksom på at det er forskjell på å ha lov til å gjøre noe, og reelt å være i stand til å utføre arbeidet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
Før du gjør noe, studer den vedlagte monteringsveiledningen nøye.

1.
Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording.

2.
Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.

3.
Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.

4.
Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med sukkerbit eller plugg/stikkontakt.

5.
Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg.

6.
Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

1.
effekten ikke overstiger 200 VA (ca. 200W) og

2.
monterings- og bruksanvisning følges nøye og

3.
hele anlegget er lett tilg jengelig for visuell inspeksjon og kontroll og

4.
tilkopling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. 1 og 3.