Byggestrøm

Hvis du skal bygge og trenger provisorisk strømforsyning, kan du leie byggestrømskasse av oss. Vi leier ut kasser både for 230 V og 400 V. For å få en sikker tilkobling og en brukervennlig plassering, monterer vi normalt byggestrømskassen på et eget stativ, eller direkte på stolpe.

Byggestrømskassen skal under bruk være montert på eget stativ eller på annet egnet sted. Eventuelle skader som oppstår er leietakers ansvar og vil bli krevd erstattet. Leietaker skal også påse at byggestrømskasse er plassert slik at den ikke kan medføre skade på personer, dyr eller eiendom.