Nettleie

Leveranse av strøm inn til din bolig eller din bedrift, får du gjennom strømnettet. Det du betaler for strømmen består av nettleie og kraft. Nettleien er en betaling for å få transportert den elektriske kraften fra kraftverket til din bolig eller bedrift.

Nettleien i Norge varierer fra landsdel til landsdel, avhengig av befolkning og geografi. I praksis betyr det at nettleien per kunde er lavest i tett befolkede områder og høyere i strøk med spredt bebyggelse.

Transport av elektrisk kraft er monopolvirksomhet, og det lokale kraftlaget har enerett på å bygge og drive strømnettet innenfor sitt konsesjonsområde. Norges Vassdrags- og Energidirektorat(NVE) kontrollerer monopolvirksomheten. Nettleien fastsettes på grunnlag av en inntektsramme gitt av NVE. Nettleien inkluderer også avgift til energifondet, og forbruksavgift til Staten.