Egenkontroll

DU ER ANSVARLIG!

Husk at det er du som eier/bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og det elektriske utstyret er i forskriftsmessig stand.
Rundt halvparten av elektriske branner skyldes feil bruk av elektrisk utstyr. Det er med andre ord mye du selv kan gjøre for å unngå brann.

Denne sjekklisten kan hjelpe deg til å sjekke at ditt anlegg er trygt. Sjekkpunktene bør kontrolleres jevnlig, f.eks. en gang pr. år. Kryss av for ja eller nei. Hvis krysset kommer i skravert felt, må punktet utbedres/sjekkes. Noen av punktene kan du utbedre selv, mens andre må utbedres av autorisert elektroinstallatør.

Vi anbefaler at det monteres jordfeilbrytere og eventuelt overspenningsvern for hele det elektriske anlegget. Dette gir god beskyttelse mot brann og berøringsfare.

Sjekkliste for vedlikehold og gjennomgang av elektiske anlegg og utstyr finner du her.

MER INFORMASJON