Skifte av kraftleverandør

Som nettkunde står du fritt til å velge kraftleverandør.

Ønsker du å bytte leverandør er det bare å ta kontakt med den nye leverandøren som tar seg av bytteprosessen. Informasjon om priser fra de enkelte leverandørene finner du på Forbrukerrådet sin prisoversikt nedenfor.

strompris.no

For å bytte kraftleverandør trenger kraftleverandøren opplysninger om deg å ditt målepunkt.
Disse opplysningene finner du lettest på siste faktura fra oss:

– Målepunkt-ID og eventuelt målernummer
– Sluttbrukers navn og postadresse
– Anleggs- og fakturaadresse, dersom disse er ulik postadresse