ENØK-tips

SPAR STRØM OG PENGER

Det er mange små og store grep som kan gjøres for å redusere energiforbruket. Summen av små og enkle tiltak kan gi store besparelser over lang tid.
Dersom en familie med et årsforbruk på ca. 25.000 kWh reduserer forbruket med 10% vil dette med en energipris (kraft og nettleie) på ca. 80 øre ugjøre 2.000 kroner årlig.
Kontakt Enova for gode råd om strømsparing.