Vi kontrollerer…

KONTROLL AV EL-ANLEGG

Bindal Kraftlag SA gjennomfører årlig en rekke kontroller av elanleggene i boliger og næringsbygg som forsynes fra vårt nett. Kontrollene gjennomføres på bakgrunn av årlige føringer (rammebrev) fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Vet du hva vi ser etter på slike kontroller? Eksempelet under beskriver en kontroll av en vanlig bolig. Hvor omfattende en kontroll i praksis blir, kan variere bl.a. avhengig av alder og standard på det enkelte anlegg. Kontroll av bedrifter gjennomføres med utgangspunkt i den enkelte bedrifts internkontrollsystem.

Vi “følger strømmen” fra inntaket, gjennom sikringsskapet og kursene frem til tilkoblede apparater og utstyr.

Inntaksboksen:
Riktige sikringer, ev. varmgang

Sikringsskapet:
– isolasjonsfeil (jordfeil)
– korrekt merking og riktige sikringer på kurser
– berøringsbeskyttelse (at sikringene kan betjenes uten at man får strøm)
– jording (hovedjord og utjevningsforbindelser)
– ev. varmgang, eks. brente bunnskruer
– løse koblinger

Den faste installasjonen:
– punkter med krav om jording
– at det ikke er blandet jordet og ujordet installasjon
– at alle kabler og ledninger er festet
– at kabler og utstyr som eks. brytere og stikkontakter ikke er skadet
– at det ikke er varmgang i brytere, koblingsbokser, stikkontakter osv. (visuell kontroll)

Tilkoblet utstyr:
– at varmeovner ikke er tildekket
– at utstyr ikke er tilkoblet med skjøteledning
– komfyren måles spesielt for ev. isolasjonsfeil og støpsel sjekkes for ev.varmgang

Informasjon:
Vi setter pris på at kunden deltar under kontrollen. På denne måten får man snakket og det som ev. påvises av feil og bakgrunnen for at utbedring må foretas. Kunden mottar etter gjennomgangen en sjekkliste og elsikkerhetsbrosjyre.

Etter kontrollen:
Vi skriver en rapport som sendes kunden. Hvis kontrollen ikke har avdekket feil/mangler, vil det fremgå av rapporten og saken avsluttes.
Hvis kontrollen har avdekket feil/mangler vil vi sette en frist for utbedring (forhåndsvarsel).
Ved nyinstallasjoner sendes kopi av rapporten til utførende elektroinstallatør.
Kunden kontakter elektroinstallatør.
Elektroinstallatør retter påpekte feil/mangler, beskriver rettingsarbeidet og sender rapporten til oss.
Rettingsarbeidet vurderes og rapporten godkjennes.
Hvis kunden ikke bestiller utbedring av rapporten innen fristen, sender vi et pålegg med en ny frist for utbedring.
Hvis pålegget ikke følges opp, sender vi purring.
Hvis purringen ikke følges opp, kan anlegget bli stengt.

Kanskje du fikk noen hint om hva du skal se etter selv?