Anleggsbidrag

Et anleggsbidrag er et beregnet investeringstilskudd ved nettilknytning av nye kunder eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunder. Anleggsbidraget er et kontantvederlag som er beregnet for å dekke de anleggskostnadene som følger av nye nettilknytninger og forsterkninger.

Et av formålene ved fastsettelse av anleggsbidrag er å gi brukerne signaler om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved tilknytningen til nettet.

Beregning av anleggsbidrag

Retningslinjer/rutine for beregning og innkreving av anleggsbidrag finner du her ANLEGGSBIDRAG

Retningslinjer fra NVE for innkreving av anleggsbidrag finner du her