Nettleie

Leveranse av strøm inn til din bolig eller din bedrift, får du gjennom strømnettet. Det du betaler for strømmen består av nettleie og kraft. Nettleien er en betaling for å få transportert den elektriske kraften fra kraftverket til din bolig eller bedrift.

Nettleien i Norge varierer fra landsdel til landsdel, avhengig av befolkning og geografi. I praksis betyr det at nettleien per kunde er lavest i tett befolkede områder og høyere i strøk med spredt bebyggelse.

Transport av elektrisk kraft er monopolvirksomhet, og det lokale kraftlaget har enerett på å bygge og drive strømnettet innenfor sitt konsesjonsområde. Norges Vassdrags- og Energidirektorat(NVE) kontrollerer monopolvirksomheten. Nettleien fastsettes på grunnlag av en inntektsramme gitt av NVE. Nettleien inkluderer også avgift til energifondet, og forbruksavgift til Staten.

Nettleie 2016

Den midlere nettleien for 2016 vil holdt på 2015-nivå.

Statens forbruksavgift er satt opp 1,85 øre i 2016. Denne vil øke fra 14,15 øre/kWh i 2015 til 16,00 øre/kWh i 2016

Nettleien går i sin helhet til drift, vedlikehold og fornyelse av linjenettet

Ønskes ytterligere informasjon om nettleien kan vi kontaktes på epost og telefon

Utjevningstilskudd 2016

Bindal Kraftlag SA har fått vedtak fra NVE på at nettkundene i vårt forsyningsområde er berettiget til å motta tariffutjevningstilskudd i 2016
I nett-tariffene for 2016 er et eventuelt utjevningstilskuddet fra staten hensyntatt.

Les mer om utjevningstilskudd i linken under.