Nettleie 2017

Bindal Kraftlag SA gjør ingen endringer i nett-tariffene fra 2016 til 2017. Nettkunder får allikevel en økning i nettkostnaden grunnet økningen i forbruksavgiften til Staten. Forbruksavgiften øker fra 16 øre/kWh til 16,32 øre/kWh

Nettariffer 2017