Nettleie 2018

Bindal Kraftlag SA gjør ingen endringer i nett-tariffene fra 2017 til 2018. Nettkunder får allikevel en økning i nettkostnaden grunnet økningen i forbruksavgiften til Staten. Forbruksavgiften øker fra 16,32 øre/kWh til 16,58 øre/kWh

Nettariffer 2018