NETTLEIE 2023

Bindal Kraftlag SA innfører ny struktur på nett-tariff for kunder med forbruk under 100 000kWh fra 1.januar 2023

For en husholdningskunde med forbruk på 16 000-20 000kWh vil den nye nettleien bli 4-5% lavere med samme forbruksmønster som tidligere. Med å gjennomføre tiltak som tar ned de høyeste effektuttakene kan du som kunde reduseres nettleien ytterligere.

Mer info om dette her “Alt du trenger å vite om ny nettleie”

I tillegg vil den alminnelige satsen i elavgiften bli redusert fra 15,41 øre per kWh til 9,16 øre per kWh med virkning fra årsskiftet og ut mars 2023. Fra og med 1. april 2023 vil det være alminnelig sats som vil gjelde ut 2023

For større uttak i lavspenningnettet er tariffene redusert med over 20%

Total fører dette til en betydelig reduksjon i nettleien for kundene til Bindal Kraftlag SA i 2023

For provisoriske anlegg har vi måttet øke satsene, som har vært uendret i mange år. Økningen er basert på å få inndekket de faktiske kostnadene med montering, og for å unngå at anlegg forblir provisoriske over tid.

  • Årsleie for kasse kr.3000/år det første året
  • Påfølgende år kr.6000/år
  • Montering av kasse kr.2000,-
  • Demontering av kasse kr.2000,-

Nett-tariffer 2023